Yhteystiedot

Yhteystiedot 2021

 

Johtokuntaan etsitään uusia jäseniä. Mikäli sinulla on kiinnostusta tulla mukaan, niin ota rohkeasti yhteyttä johtokunnan nykyisiin jäseniin!

   
 

JOHTOKUNNAN JÄSENET:

 

Marko Skyttä         puheenjohtaja ja sihteeri

 

044 546 6890

 marko.skytta@pp.inet.fi

 

Katariina Purho     rahastonhoitaja

 

 

 

050 594 7099

 Katariina.purho@gmail.com

 

Risto Kuusisto       kilpailuvastaava

 

 

040 512 8403

risto.kuusisto@pp.inet.fi

 

Jari Eronen             valmennuksen edustaja

 

 

050 495 5663

jari.eronen@kouvola.fi

   
Antti Raskinen        urheilijoiden edustaja 

0407087460

anttiraskinen@hotmail.com

.
.

 

 

 

REKISTERISELOSTE

Henkilötietolain (523/1999) 10 § mukainen rekisteriseloste

1Rekisterin nimi

Kouvolan Urheilijat ry:n jäsenrekisteri

2Rekisterinpitäjä

Nimi:                                               Kouvolan Urheilijat ry
Verkkosivut:                                …
Osoite:                                           Salpausselänkatu 38
Puh.                                                
Sähköposti:                                  kouvolan.urheilijat@gmail.com

2.1Rekisteriasioista vastaava henkilö

Tähän tarvittaessa henkilö, joka hoitaa rekisteriasiat ja johon voi ottaa yhteyttä.

Nimi:                                               (henkilön nimi)
Osoite:                                           …
Puh.                                                 …
Sähköposti:                                  …

3Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin tarkoituksena on kerätä yhdistyksen jäsenistä yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot ja muut yhdistyksen toimintaa varten tarpeelliset tiedot. Yhteys- ja jäsenyystietoja kerätään jäsenasioiden hoitamista, tiedotusta ja laskutusta varten. Tiedoista voidaan koota tilastoja, joista yksittäistä jäsentä ei ole mahdollista tunnistaa.

4Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään pakollisina tietoina yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot, eli jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka.  Lisäksi voidaan kerätä esimerkiksi seuraavat tiedot:

  • Jäsenten yhteystiedot (postiosoite, puhelin ja sähköposti)
  • Jäsenyystiedot (jäsentyyppi, toimenkuva, jäsennumero, jäsenyyden alkamisajankohta)
  • Jäsenmaksutiedot (laskutukset ja maksusuoritukset)
  • Lisätiedot (lehtitilaustiedot yms.)

5Rekisterin tietolähteet

Jäsenrekisteriin kirjattavat tiedot saadaan jäsenen omalla ilmoituksella tai jäsenyyttä hakevan henkilön ilmoituksella jäsenhakemuslomakkeen kautta.

6Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteriin tallennettuja tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle, ei myöskään EU-alueen tai ETA:n ulkopuolelle

7Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Paperilla olevat tiedot säilytetään lukkojen takana, jonne on pääsy vain asianmukaisilla henkilöillä.

Sähköinen jäsenrekisteri sijaitsee valvotussa palvelinkeskuksessa käyttäjätunnuksin suojatulla palvelimella. hallinnoimalla tietokoneella käyttäjätunnuksen takana. Tietokonetta säilytetään lukitussa tilassa. Kouvolan Urheilijat ja rekisteripalvelun tarjoaja huolehtivat tietoturvan säilymisestä parhaan kykynsä mukaan.

8   Tarkastusoikeus

Rekisteriin merkityllä jäsenellä on pääsääntöisesti oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa sekä pyytää rekisterinpitäjää korjaamaan virheelliset tietonsa. Tarkastuspyyntö on pyydettävä kirjallisesti asianomaiselta rekisterinpitäjältä.

9   Rekisteritietojen korjaaminen

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn henkilön vaatimuksesta puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto. oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton,